Euonymus Alatus ‘Compactus’

1,20-1,50 metre büyüme yapan tür güneş, yarı gölge alanlarda büyür. Kompakt duruşlu ve yavaş büyümelidir. Yaprak döken bu bitkilerin yeşil yaprakları sonbaharda ateş kırmızıya döner. Toprak konusunda seçici değildir. Gruplar halinde veya tek başlarına kullanılabilir.